Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest t@sha Alicja Skoczylas, ul. Jedności Narodowej 4c/11, NIP 969-138-04-28

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Aby możliwe było zrealizowanie Twojego zamówienia (nadanie przesyłki z zamówionymi produktami) Konsument zostanie poproszony o wypełnienie formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą formularza zamówienia to: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, nr telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w sklepie Torebki-Damskie.eu oraz obsługi i realizacji zamówienia. Zakładanie konta NIE JEST konieczne, aby złożyć zamówienie, ale aby możliwe było zrealizowanie zamówienia (nadanie przesyłki) konieczne będzie podanie powyższych danych. Twoje dane możemy również przetwarzać, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

Sklep internetowy Torebki-Damskie.eu wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego i wygodnego funkcjonowania mechanizmu koszyka sklepu oraz procesu składania zamówień. Dane te nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby. Nie wykorzystujemy plików cookies do żadnych innych celów - mają one wyłącznie funkcję techniczną dla poprawienia wygody użytkowania sklepu.

Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta lub przy złożeniu zamówienia przetwarzane są w celu zawarcia umowy. Przetworzenie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Konsument: dane te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie złożonego zamówienia oraz kontakt e-mailem/telefoniczny na potrzeby obsługi złożonego zamówienia. Nie przekazujemy Twoich danych poza obszar UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie podmiotom realizującym dostawę przesyłek: jest to Poczta Polska oraz InPost S.A. (operator serwisu Paczkomaty.pl)

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. W przypadku natomiast, gdy żaden przepis prawa nie będzie na nas nakładał innych obowiązków lub nie będzie to wynikało konkretnie z zapisów umowy maksymalnie dane przechowywane będą 10 lat.

W każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem (czyli adresem e-mail) i hasłem w sklepie Torebki-Damskie.eu. Możliwe jest skorzystanie z opcji przypomnienia hasła, jeśli jest taka konieczność - na Twój e-mail przesłane zostanie hasło.

Prawa Konsumenta dotyczące przetwarzanych danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
6. prawo do przenoszenia danych
7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, skontaktuj się z nami. Możesz też złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw skontaktuj się z nami pisząc pod adres sklep@torebki-damskie.eu, albo zadzwoń pod numer: 606-164-023 (aby możliwe było realizowanie praw Konsumenta w zakresie przetwarzania danych osobowych konieczne będzie dokonanie identyfikacji)

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Prawa autorskie
Sklep Torebki-Damskie.eu jest wyłączną własnością t@sha Alicja Skoczylas i podlega przepisom prawa o ochronie własności intelektualnej. Sklep Torebki-Damskie.eu zawiera chronione prawem autorskim i stanowiące własność firmy t@sha fotografie, teksty, grafikę. Zastosowany w sklepie internetowym Torebki-Damskie.eu układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

Jesteśmy zobowiązani do regularnego przeglądu niniejszego dokumentu Polityka prywatności i jego aktualizowania w sytuacji, gdy będzie to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływać będzie na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja: 24 V 2018